Informatika – Blog za učenike Knjaževačke gimnazije

Moj prvi webinar koji sam održao 13.10.2015. godine u organizaciji centra za edukaciju i medije i-Time:

SQL-programski jezik za rad sa bazama podataka

SQL za webinar final

Dodatak o programu za kreiranje ER dijagrama (modela) i kreiranju DDL naredbi. Program se zove SharpEER.

Dodatak webinaru -SharpEER


 

Advertisements