Informatika – Blog za učenike Knjaževačke gimnazije

Materijali sa DMS 2019 seminara:

Plenarna predavanja:

1. Uvodno obraćanje Vojislav Andrić i Branislav Boričić:
2. Žarko Mijailović:
3. Bora Dugić i Boban Prodanović:
4. Dragan Mašulović:

 

Štampani materijali:

Primena R jezika u osnovnoj statističkoj i grafičkoj analizi podataka DMS

 

Prezentacija u Power Point-u:

DMS 2019 – Dodatak Uvod u R FINAL


 

Materijali sa DMS 2018 seminara:

Štampani materijali:

Povezivanje podataka sa ASP.NET

Zadatak sa objasnjenjem final

Zadatak_tekst


Projekat za Visual Studio 2015 ili 2017, ili za Visual Web Developer 2010:

ASP.NET projekat za preuzimanje sa Google Drive-a


Prikaz rada sa web aplikacijom u ASP.NET-u možete videti na YouTube kanalu na sledećoj adresi:


 

Materijali sa DMS 2014 seminara:

Štampani materijali:

DMS 2014 prezentacija


 

Materijali sa DMS 2013 seminara:

Štampani materijali:

DMS 2013 prezentacija

1 infoWARE DVD


 

Materijali sa DMS 2012 seminara:

Štampani materijali:

DMS 2012


 

Advertisements