Informatika – Blog za učenike Knjaževačke gimnazije

Materijali sa DMS 2018 seminara:

Štampani materijali:

Povezivanje podataka sa ASP.NET

Zadatak sa objasnjenjem final

Zadatak_tekst


Projekat za Visual Studio 2015 ili 2017, ili za Visual Web Developer 2010:

ASP.NET projekat za preuzimanje sa Google Drive-a


Prikaz rada sa web aplikacijom u ASP.NET-u možete videti na YouTube kanalu na sledećoj adresi:


 

Materijali sa DMS 2014 seminara:

Štampani materijali:

DMS 2014 prezentacija


 

Materijali sa DMS 2013 seminara:

Štampani materijali:

DMS 2013 prezentacija

1 infoWARE DVD


 

Materijali sa DMS 2012 seminara:

Štampani materijali:

DMS 2012


 

Advertisements