Informatika – Blog za učenike Knjaževačke gimnazije

Normalizacija

 1. Posmatramo zapis o saradniku neke firme i njegovoj deci:
  SARADNIK
  MATIČNI_BROJ_SARADNIKA IME_I_PREZIME GOD_ROĐENJA_SARADNIKA IME_DETETA GOD_ROĐENJA_DETETA

  Pretvorite taj zapis u 1NF.

  Rešenje:

  SARADNIK
  MATIČNI_BROJ_SARADNIKA IME_I_PREZIME GOD_ROĐENJA_SARADNIKA
  DETE
  JMBG_DETETA IME_DETETA GOD_ROĐENJA_DETETA
  IMA_DETE
  MATIČNI_BROJ_RADNIKA JMBG_DETETA
 2. Fabrika sklapa proizvode od delova, a delove kupuje od raznih dobavljača. Isti deo se može dobiti od raznih dobavljača po raznim cenama, a isti dobavljač nudi razne delove. Situacija je opisana relacijom
  CENOVNIK
  BR_DELA BR_DOBAVLJAČA NAZIV_DELA NAZIV_DOBAVLJAČA ADRESA_DOBAVLJAČA CENA

  Prebacite ovu relaciju u 2NF.

  Rešenje:

  DOBAVLJAČ
  BR_DOBAVLJAČA NAZIV_DOBAVLJAČA ADRESA_DOBAVLJAČA
  DEO
  BR_DELA NAZIV_DELA
  PRODAJE
  BR_DOBAVLJAČA BR_DELA CENA
 3. Kolege neke firme rade na raznim projektima. Pritom jedan kolega radi na tačno jednom projektu. Situacija je opisana relacijom
  Kolega
  MATIČNI_BROJ IME_I_PREZIME PLATA BROJ_PROJEKTA ROK_ZAVRŠETKA_PROJEKTA

  Prebacite relaciju u 3NF.

  Rešenje:

  Kolega
  MATIČNI_BROJ IME_I_PREZIME PLATA BROJ_PROJEKTA
  PROJEKT
  BROJ_PROJEKTA ROK_ZAVRŠETKA_PROJEKTA
 4. Fabrika isporučuje svoje proizvode kupcima. Jedna isporuka šalje se jednom kupcu i može sadržavati više komada raznih proizvoda. Situacija je prikazana sledećim zapisom:
  ISPORUKA
  BR_ISPORUKE DATUM_SLANJA BR_KUPCA IME_KUPCA ADRESA_KUPCA BR_PROIZVODA NAZIV_PROIZVODA

  Pretvorite taj zapis u 3NF.

  Rešenje:

  KUPAC
  BR_KUPCA IME_KUPCA ADRESA_KUPCA
  PROIZVOD
  BR_PROIZVODA NAZIV_PROIZVODA
  ISPORUKA
  BR_ISPORUKE DATUM_SLANJA BR_KUPCA
  PROIZVOD_U_ISPORUCI
  BR_PROIZVODA BR_ISPORUKE
 5. Jedan sastanak održava se uvek u istoj učionici, ali u nekoliko vremenskih termina dnevno. Situacija je opisana relacijom
  RASPORED
  BR_UČIONICE VREMENSKI_TERMIN BR_SASTANKA

  Prevedite relaciju u BCNF.

  Rešenje:

  SASTANAK
  BR_SASTANKA BR_UČIONICE
  RASPORED
  BR_SASTANKA VREMENSKI_TERMIN

 

Advertisements